Heading hidden

MONTSERRAT CENTRE ABRERA, amb domicili a C/Hostal del Pi 4-6 CP 08630 de Barcelona i CIF: H 61459012, és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, texts, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d’aquest website, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, o transformació, així com qualsevol altra forma d’ explotació de tot o part d’aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de la direcció del Centre Comercial.

L’accés a la web implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ ús, i si no estigués d’acord amb elles, haurà d’abstenir-se d’accedir a la pàgina o d’utilitzar els serveis que es presten a través d’ella.

Les condicions d’accés i ús de la present web es regeixen pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se tant els usuaris com els artistes a utilitzar el lloc web, així com la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial:

El lloc web www.montserratcentre.com, els seus continguts i drets de Propietat Intel·lectual, la programació i el disseny de la web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant prohibida la seva reproducció, comunicació, divulgació i distribució a no ser que es compti amb la preceptiva autorització.

Així mateix, tots els signes distintius que apareixen en el lloc web són titularitat de MONTSERRAT CENTRE ABRERA i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota cap mitjà, sense la deguda, prèvia y expressa autorització del seu titular.

La direcció de MONTSERRAT CENTRE ABRERA podrà realitzar modificacions al contingut d’aquest website sense previ avís, tant pel que fa a la informació dels seus serveis, tant segons vagi ampliant i millorant la seva oferta, com en relació a qualsevol altre element que formi part del mateix.

Informació personal:

Captem la seva informació personal de diferents maneres:

1 La informació de subscripció que ens facilita vostè. Si desitja vostè utilitzar alguns dels nostres serveis o bé rebre les darreres notícies i informacions del centre a través de la nostra newsletter, caldrà que s’inscrigui i creu un compte. Si tria crear un compte mitjançant la complimentació del formulari d’inscripció, se us demanarà que faciliti dades de contacte i informació sobre la seva identitat (el seu tractament, nom, cognoms, data de naixement, codi postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon mòbil i qualsevol altra informació rellevant que pugui vostè facilitar-nos).

2 La informació d’inscripció que ens transmeten les xarxes socials, després que vostè ho hagi autoritzat. Si opta per crear el compte a través del seu compte a les xarxes socials (és a dir, Facebook o Twitter), en el moment en què presti vostè el seu consentiment, els seus mitjans socials ens transmetran la seva informació personal (nom, cognoms, nom d’usuari, imatge de perfil, adreça de correu electrònic, sexe, data de naixement, formació, universitat, lloc de treball) informació sobre la seva adreça (país, ciutat, adreça, codi postal, telèfon), els meus gustos (pàgines, pel·lícules favorites, música favorita, programes de televisió favorits) i la meva llista d’amics.

De quina manera fem servir la seva informació personal:

La informació que recopilem sobre vostè la utilitzem per:

1 Gestionar els Serveis i oferir-los a vostè

2 Analitzar la seva forma d’utilitzar els Serveis i, si hem obtingut prèviament el seu consentiment, combinar la seva informació personal, captada a partir de l’ús per la seva part dels nostres diferents Serveis per conèixer millor les seves expectatives i necessitats i per desenvolupar noves funcions i serveis

3 Oferir informació a la mesura de les seves necessitats i material promocional. Únicament utilitzarem la seva informació personal per enviar material promocional si prèviament hem obtingut el seu consentiment. Per tant, després de la seva inscripció en qualsevol dels Serveis en els que recollim informació personal, se li oferirà l’oportunitat de donar el seu consentiment a l’ús per la nostra part de la seva informació personal, a l’efecte d’enviar materials promocionals

4 Mesurar, posar a prova i supervisar els mesuraments i l’eficàcia dels nostres Serveis

5 Assegurar l’operativa tècnica dels Serveis i protegir la seva informació personal enfront de robatoris, pèrdues, danys o ús no autoritzat

6 Complir amb les obligacions legals i contractuals que corresponguin, així com prestar la deguda col·laboració amb les autoritats quan aquesta sigui requerida.

Links:

Els links i continguts de pàgines web de tercers a les que es poden accedir des d’aquest lloc web no són responsabilitat de MONTSERRAT CENTRE ABRERA, no podent garantir que siguin exactes en el moment d’accés per part de l’ usuari.

Exempció de responsabilitat:

MONTSERRAT CENTRE ABRERA no serà responsable del mal funcionament del lloc web per causes alienes a MONTSERRAT CENTRE ABRERA.

Llei aplicable y Jurisdicció:

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Per conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.